Toborzó

A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület várja mindazok (katonaviseltek, nem katonaviseltek, férfiak, hölgyek) jelentkezését, akik érdeklődnek a magyar hadtörténelem és katonai hagyományok iránt, és szeretnének tevékenyen is részt venni munkánkban, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar katonai hagyományokat.

Egyesületünk tárgyilagosan és hangsúlyozottan politikamentesen ápolja a magyar katonai hagyományokat, ezen belül hangsúlyt fektetve a volt Tapolca Helyőrség katonai hagyományaira.

Tagjaink a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakembereinek segítségével, valamint az egyesület gyűjteményi anyagainak felhasználásával szakszerű ismereteket kapnak, a különböző korszakok magyar katonai egyenruháiról, fegyvereiről, és az egyenruhához tartozó kiegészítő felszerelésekről, az adott korszakban alkalmazott harcmodorról.

Együttműködünk a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséggel, részt veszünk a környező katonai hagyományőrző szervezetek által szervezett programokon, és rendezvényeken, ezzel is bővítve ismereteinket más korszakokat illetően. Ezen rendezvényeken lehetőség nyílik megismerkedni más nemzetek katonai hagyományőrzőivel is.

Hagyományőrző tagozatunk tagjai által viselt egyenruha az 1868-ban alakult Magyar Királyi Honvédség gyalogságát (Veszprémi 71. Honvéd Zászlóalj), jeleníti meg, az 1881-ben kiadott Öltözeti és Fölszerelési Szabályzat alapján elkészített honvéd gyalogsági egyenruhában.

A tagozat tagjai a korabeli szabályzatok útmutatása alapján sajátítják el az alaki fogásokat fegyverrel és fegyver nélkül, megismerkednek a Magyar Királyi Honvédség felépítésével, teljes ruházatával, és felszerelésével az 1868-as megalakulástól 1918-ig.

Aki kedvet érez ahhoz, hogy tagságunk soraiba lépjen, az az egyesület e-mail címére írjon.

Jelentkezni lehet az egyesületbe:
- általános tagként
- egyenruhás tagként

Az általános tagok főként az egyesület kulturális tevékenységében vesznek részt (rendezvények szervezése, és a szervezéshez kapcsolódó tevékenységek végzése, felkérés alapján hadtörténeti kiállítások rendezésében történő részvétel, rendhagyó történelemórák előkészítése).

Az egyenruhás tagok alaki kiképzést kapnak, részt vesznek az állami és nemzeti ünnepek alkalmával azon települések rendezvényein, amelyekkel az egyesület kapcsolatot tart, és ott díszelgési feladatokat (díszőrség, zászlóvitel, zászlófelvonás, koszorúzás) látnak el, esetenként együttműködve más katonai hagyományőrző és civil szervezetekkel. Valamint részt vesznek különböző történelmi korszakokat megjelenítő hadijátékokon is. Esetenként az országhatáron kívül is tevékenykednek, népszerűsítve a magyar katonai hagyományokat.

© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,