Tisztelt katona és katonai hagyományőrző bajtársak!

Értesítem a Tisztelt Bajtársakat, hogy egyesületünk kérésére és a Honvédelmi Miniszter úr egyetértő támogatásával Bíró László katolikus tábori püspök úr az E-1/9/2011 számú ügyiratban kinevezte tábori lelkésszé,

főtisztelendő Földi István esperes plébános urat.

Esperes Plébános Úr a kinevezés folytán, mint tábori lelkész, Tapolca és vonzáskörzetében egyházi szolgálatot végez a vonatkozó Tábori Püspöki intézkedések alapján a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses, nyugállományú katonája, valamint a tényleges és nyugállományú közalkalmazottja, köztisztviselője, és a felsorolt állománnyal egy háztartásban élő családtagok, illetve közvetlen hozzátartozójuk, valamint a katonai hagyományőrzők körében. A hitéleti igényekkel és a klauzális szolgáltatásokkal (keresztelő, esküvő, temetés stb.) kapcsolatban bővebb felvilágosítást az érdeklődők Főtisztelendő Esperes Úrtól kérhetnek.

Horváth Gábor
elnök

© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,