Augusztus 20.

Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunkra emlékeztünk Hévízen és Badacsonytomajon. A hévízi szentmisét főtisztelendő Kiss László esperes plébános, a badacsonytomaji szentmisét főtisztelendő Földi István esperes tábori lelkész celebrálta.

Immár hagyományosan, augusztus 29-én Bécsbe mentünk és részt vettünk a Szent István Katedrálisban államalapító királyunk emlékére bemutatott szentmisén, melyet dr. Korzenszky Richárd konventuális perjel celebrált, majd díszőrséget álltunk a katedrális Máriapócsi Oltárra, közszemlére kihelyezett ereklye mellett.

A szentmise után ellátogattunk a Kapucinus Kriptába, ahol koszorút helyeztünk el Habsburg Ottó királyi herceg szarkofágjánál és tisztelegtünk IV. boldog Károly utolsó magyar király síremlékénél.

Badacsonytomaj

Bécs

© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,