A Doni Hősökre emlékeztünk

Immár a hagyományoknak megfelelően, január 12-én kegyeletadó szentmisén emlékeztünk a Don-kanyarban elesett bajtársakra. A szentmisét főtisztelendő Szakács Péter plébános úr celebrálta. Az ünnepélyes bevonulás után a szentmise kezdetén gyertyát gyújtottunk mindazok emlékére, akik a m.kir. 2. honvéd hadsereg kötelékéből nem tértek soha többé haza szeretteikhez a Szovjetunióból.

Veszteségek:

A magyar 2. hadsereg közel egyéves keleti hadszíntéri tevékenysége során hozzávetőleg 125 ezer főre tehető a megsebesült, elesett, eltűnt vagy fogságba esett honvédek és munkaszolgálatosok száma. Ebből 26-27 ezerre tehető a hídfőcsaták alatti veszteség és 20-25 ezerre tehető az 1943. január 12-e utáni veszteség. A 125 ezer főből mintegy 50 ezer volt a hősi halottak, s közel ugyanennyi a súlyos sebesültek száma. Közel 30 ezren estek hadifogságba vagy tűntek el örökre a határtalan orosz mezőkön. A 2. hadsereg egészére kivetítve 56,9%-ot tett ki a személyi veszteség, ezen belül 47,3% a tábornokok és tisztek, 51,9% az altisztek és a legénység, 95,6% a munkaszolgálatosok veszteségének aránya. A Tapolcáról bevonultak közül körülbelül 50 fő nem tért haza.

Forrás: Országos adatok tekintetében Dr. Ravasz István alezredes hadtörténész HM HIM, a tapolcai veszteségeket illetően Hangodi László muzeológus, helytörténész.

© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,