1848. március 15-ére emlékeztünk

Az 1848. március 15-én kitört pozsonyi, pesti, és budai forradalomra emlékeztünk Nemesgulácson, Hévízen, Badacsonytomajon és Tapolcán, 2010. március 12-én, 14-én, és 15-én.

1848-ban a nemzet forradalma nem korlátozódott csak Pozsonyra, Pestre és Budára, hanem futótűzként terjedt szét a történelmi Magyarország egész területén, így például március 16-án Győr, 17-én Pápa, Székesfehérvár és Eger, 18-án Temesvár, Nagybecskerek, Pécs, Debrecen, Arad, 19-én Keszthely volt lelkes hangulatú gyűlések és forradalmi beszámolók színtere.

6 fontos gyalog löveg

A március 16-án megjelenő Magyar Gazda című országos lapban vezércikkben "Ütött az óra! Most vagy soha!" címmel köszöntötte a forradalmat a tapolcai illetőségű Török János mezőgazdász és publicista, aki a szabadságharc idején honvéd alezredesi rendfokozatot ért el, és ma emléktábla örökíti meg a nevét testvérével, Török Antonius Flórián honvéd századossal együtt a tapolcai tó partján húzódó panteonfalon.

1848. március 15-én egy olyan forradalmi eseménysorozat indult el hazánkban, amely Magyarországot az európai nemzetek élére emelte, és ismét bebizonyosodott Zrínyi Miklós híres mondása "Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók".

Tüzér százados
1848-1849
Zászlótartó honvéd gyalogság
1848-1849

Megemlékezéseink helyszínei: Nemesgulács, Hévíz, Badacsonytomaj, Tapolca

© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,