A Don-kanyarban elesett bajtársakra emlékeztünk - Rezi

2010. január 16-án Rezi községben vettünk részt a doni megemlékezésen. Az ünnepség a római katolikus templomban kezdődött kegyeletadó szentmisével. A misét Kiss László esperes celebrálta. A mise után a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviseletében Dr. Négyesi Lajos alezredes úr emlékezett a Donnál harcolt honvédjeinkre, beszédében kiemelte a III. hadtestet, amelynek kötelékében sok Reziből bevonult katona is szolgált.

Az ünnepség folytatásaként a kegyelet és az emlékezés virágainak elhelyezése következet a község temetőjében lévő I-II. világháborús emlékműnél, majd a művelődési házban Rezi világháborús hőseiről összeállított könyv bemutatójára került sor.

© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,