Tisztelt Látogató, egyesületünk nevében üdvözlöm honlapunkon!

A honlap megtekintése előtt, kérem, engedje meg, hogy röviden megismertessem egyesületünk tevékenységével.

1989-ben alakultunk, hivatalosan 2000. május 5-én kerültünk bejegyzésre a Veszprém Megyei Törvényszék által a 60 006/2000/6 számon. Alapító tagjaink aktív és nyugállományú katonák, valamint közalkalmazottak voltak. Ma már több olyan tagtársunk is van, akik sorkatonai szolgálatot sem teljesítettek, de egyesületünk, azon belül az egyenruhás tagozat kiemelkedő tagjai. Egyesületünk olyan nyílt szervezet, mely képviseli a magyar kultúra maradandó értékeit és a katonai hagyományok ápolását. Tevékenységével igyekszik elősegíteni a Magyar Honvédség társadalmi támogatottságának erősítését.

A katonai hagyományápolás területén nagy hangsúlyt fektetünk a tárgyilagosságra, szak-maiságra és az aktuálpolitikától történő mentességre. Székhelyünkön, Tapolcán igyekszünk a valamikori katonai helyőrség hátrahagyott emlékeit megóvni és átmenteni az utódok számára.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük anyagi támogatást nem fogad el, velük semmilyen formá-ban nem működik együtt. Az egyesület közhasznú szervezet, tagjain kívül más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból.

Katonai hagyományőrző tevékenységünk keretében egyesületünk 2000-ben a Honvédelmi Minisztérium Hadisírgondozó Irodájával és a MH Tapolcai Helyőrség-parancsnokságával közösen felújította a tapolcai Régi Köztemetőben lévő I. világháborús katonai emlékhelyet és katonai parcellává alakította át. 2003-ban Tapolca Város Önkormányzatával és vállalkozói összefogással egy többnemzetiségű II. világháborús katonai emlékhelyet alakítottunk ki, a II. világháborús szovjet emlékmű környezetében, átalakítva azt és kibővítve a II. világháború során, Tapolcán és Tapolca környékén elesett amerikai, német és a II. világháború különböző frontjain elesett tapolcai illetőségű katonák emlékműveivel, azzal a meggyőződéssel és szemlélettel, hogy minden katona hős, aki életét áldozta saját nemzetéért. Az emlékmű együttes közepére az országzászló került felállításra, jelképezve a tiszteletet és megbecsülést más nemzetek hőseivel szemben, melynek folytán mi is elvárhatjuk, hogy tiszteljék azokat a hőseinket, akiknek végső nyughelye nem lehet Hazánk földje. 2004-ben ugyancsak Tapolca Város Önkormányzatának segítségével és vállalkozói összefogással emléket állítottunk az Aradi Vértanuknak és gróf Batthyányi Lajos miniszterelnöknek. 2005-ben közreműködtünk egy haditechnikai park kialakításában, amely park egyúttal a 2006. január 1-el megszűnt állandó katonai helyőrségnek is emléket állít. Részt vettünk a Dobó városrészben lévő Batsányi János Általános Iskola előtt az iskolát építő katonák, illetve katonai szervezetek emlékére felállított emlékmű létrehozásában, és kivitelezésében. 2013. évtől több éves együttműködés után tagjai lettünk a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek.

Társszervezőként az IRON STORM Kft.-vel közösen elkezdtünk egy évente megrendezésre kerülő hadi kulturális fesztivál sorozatott, mely rendezvényeivel felöleli a magyar hadtörténelem különböző korszakait a középkori török hódoltságtól, napjaink honvédelméig, de a népi hagyományokat, népi kultúrát is igyekszik bemutatni a részvevő kézműveseken és népi táncokat bemutató táncegyütteseken keresztül.

Egyesületünk egyenruhás tagozata külsőségeiben az 1868 évi XLI. törvénnyel az Osztrák- Magyar Monarchia korában a monarchia haderején belül létrehozott saját nemzeti honvédségünk gyalogságát jeleníti meg, kötődéssel a veszprémi 71. honvéd zászlóaljhoz, melynek 1871-es szervezetében a zászlóalj 4. járásszázadának székhelye Tapolca volt.

Tevékenységi körünkben részt veszünk a vonzáskörzetben lévő települések által szervezett a katonai hagyományőrzéshez köthető rendezvényeken, állami és nemzeti ünnepeken. Több évre visszatekintő baráti kapcsolatban vagyunk a Pápai Huszáregyesülettel, a Balaton-felvidéki Radetzky Huszár Egyesülettel, a Gyulaffy László Hagyományőrző Lovas Bandérium Csobánc Váráért Alapítvánnyal, és a Kinizsi (Honvéd) Táncegyüttes és Kulturális Egyesülettel.

Honlapunk megtekintéséhez kellemes időtöltés kívánok. A honlappal kapcsolatos észrevételeit, vagy egyéb a tevékenységünkhöz kapcsolódó kérdéseit, kéréseit kérem jelezze e-mail címünkön.

Horváth Gábor
Horváth Gábor
elnök

© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,