Tapolca helyőrség parancsnokai
(1937-2006)

vitéz ippi és érkeserűi Fráter Tibor
m.kir. repülő alezredes
Matuz István
ezredes
1937-1938: Vitéz ippi és érkeserűi Fráter Tibor m.kir. repülő alezredes
A Magyar Királyi 3. Honvéd Bombázó Ezred parancsnoka
1938-1939: Kazay Kálmán m.kir. repülő őrnagy
A Magyar Királyi 3/1 Honvéd Bombázó Osztály parancsnoka
1939-1941: Mocsáry István m.kir. repülő százados
A Magyar Királyi 4/1 Honvéd Bombázó Osztály parancsnoka
1941-1945: Vitéz Palkó László m.kir. repülő százados
A Magyar Királyi Harckiképző Ezred Vadászrepülő Osztály parancsnoka
1950-1951: Zoltai Lajos százados
A 23. Önálló Csatarepülő Ezred parancsnoka
1951-1952: Sankó István százados
A 23. Önálló Csatarepülő Ezred parancsnoka
1952-1954: Pelcéder Lajos főhadnagy
A 23. Önálló Csatarepülő Ezred parancsnoka
1954-1956: Babinszki Pál százados
A 23. Önálló Csatarepülő Ezred parancsnoka
1957-1958: Gucsi István őrnagy
A 38. Lövész Ezred parancsnoka
1958-1960: Bogya Imre alezredes
A 38. Lövész Ezred parancsnoka
1960-1963: Bránáth István alezredes
A 8 Gépesített Lövész Ezred parancsnoka
1963-1978: Váradi Miklós vezérőrnagy
Az 5. Önálló Harcászati Hadműveleti Rakétadandár parancsnoka
1978-1989: Sebők János vezérőrnagy
Az 5. Önálló Harcászati Hadműveleti Rakétadandár parancsnoka
1989-1995: Németh Gyula ezredes
Az 5. Önálló Vegyes Rakétadandár parancsnoka
1995-2001: Radics Sándor ezredes
A Dunántúli, majd a Tapolcai Kiképző Központ parancsnoka
2001: Halász Sándor alezredes
A Tapolcai Kiképző Központ megbízott parancsnoka
2001-2006: Matuz István ezredes
A Tapolcai Kiképző Központ parancsnoka

© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,