Rendfokozati jelzések (kitüntetési jelek) a honvéd gyalogságnál

LEGÉNYSÉG

honvéd
őrvezető

ALTISZTEK

tizedes
zászlóalj-dobos
zászlóalj-kürtös
szakaszvezető
törzsvezető
őrmester
számvivőőrmester

HADAPRÓDOK

hadapród
(tisztes állású)
tiszthelyettes
(hadapród)

TISZTEK

hadnagy
főhadnagy

TÖRZSTISZTEK

százados

FŐTISZTEK

őrnagy
alezredes
ezredes

A Magyar Királyi Honvédség állományába tábornoki rendfokozat (a rendfokozat nem tévesztendő össze a beosztással) nem volt rendszeresítve, a tábornoki rendfokozatot elért honvéd tiszt automatikusan átkerült a közös hadsereg tábornoki karának (K.u.K.) állományába, függetlenül attól, hogy esetenként továbbra is a honvédség erőit vezényelte.

© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,