Rendfokozatok

A rendfokozati jelek, vagy ahogy az Öltözeti és fölszerelési szabályzat tárgyalja, a kitüntetési jelek, a különböző rendfokozatú személyek megkülönböztetésére szolgáltak és szolgálnak a ma hadseregeiben is.

A Magyar Királyi Honvéd Gyalogságnál 1876-1891 között a legénységi állományból az őrvezető és az altiszti állomány (tizedes, szakaszvezető) 1,7 cm átmérőjű, hatágú fehér posztó csillagot viselt az atilla és a zubbonygallér mindkét végén (őrvezető 1, tizedes 2, szakaszvezető, őrmester, számvivőőrmester 3 csillagot).

Az őrmester és számvivőőrmester a három csillagon kívül a gallér varrásának mentén 1,3 cm szélességű hímzett aranysárga színű selyem gallérsujtást viselt.

A hadapród és a tiszthelyettes 1,7 cm átmérőjű hatágú ezüstözött sima fémcsillagot viselt a gallérján, valamint a gallér varrása mentén az őrmesteri gallérsujtáshoz hasonló és vele megegyező szélességű (1,3 cm) arany hímzésű sujtást viselt. Amennyiben tisztesi beosztású volt, úgy a fém csillag helyett posztó csillagot(-kat) viselt, és az arany sujtást úgy varrták rá a selyem gallérsujtásra, hogy a selyem sujtásból 0,65 cm kilátszott.

A tiszti állomány 1,7 cm átmérőjű aranyból szőtt, a közepén fél gyönggyel és az osztásoknál kis fémpillangókkal díszített hatágú arany szövésű csillagot viselt (hadnagy 1, főhadnagy 2, százados 3 csillagot).

A főtisztek a tiszti állománnyal megegyező méretű és hasonló formájú ezüst szövésű hatágú csillagot viseltek (őrnagy 1, alezredes 2, ezredes 3 csillagot viselt). A törzstisztek atillájának gallérja és ujjai 3 cm vastag arany paszománnyal volt díszítve.

Őrvezető
Őrmester

Tiszthelyettes és hadapród

Hadnagy
Őrnagy

© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,