Csákó

Legénységi csákó
1891 M. csákócímerrel

A csákó (csákófej) ferde csonka kúp alakú, vízmentes nemezből készült és posztóval vonták be. A felső részén vassodrony karikával merevítették, a fedő részét (fedél) feketére lakkozott terczbőrből készítették. A csákófedél belső részén 2 db bőrcsokor van elhelyezve, mely az eltett állszíj rögzítésére szolgál, az állszíj szélessége 2 cm csatdarabbal ellátott részének hossza 37 cm, csatlékkal ellátott része 20 cm. Belül az alsó szegélyét 2 cm széles borjúbőrrel szegélyezték (verítékbőr).

A szemellenző (szemernyő) természetes barna terczbőrből készült, külső oldalát feketére lakkozták. A verítékbőr felső szélétől 2 cm-re lefelé a szemernyő végeinél az állszíj keresztülhúzásához metszeteket alakítottak ki. Az állszíj lakkbőrből készült, 2 cm széles.

A csákó homlokrészén a csákócímer helyezkedik el, amely a magyar címerből és a címer alatt a Királyért és Hazáért feliratból tevődik össze, (a horvát zászlóaljaknál horvátul: Za kralja i domovinu). Az 1869 M címer alakja kerek, az 1892 M már hosszúkás oldalt ívelt pajzs amelyen már szerepel Fiume címere is és nagysága megegyezik a közös hadsereg csákócímerével (kétfejű sas).

A csákó felső pereme alatt fut körbe a rendfokozati jelzés (kitüntetési jelek), a csákó tetején csákórózsa található, középen a koronával és az uralkodó domborított névjelével (1FJ). A tiszti csákó rózsáját 5 zsinórszerű díszítés szegélyezi. A tiszti csákó szemernyőjének a csákótesthez való csatlakozásánál 5 mm szélességű halvány arany színű lánczsinór helyezkedik el, a zsinór közepe vörös selyemfonállal van átszőve. A szemernyő külső szélétől 2 mm-re 1,5 cm széles szövött arany szalag helyezkedik el. A szemernyő belső oldala zöld bőrrel van bélelve, külső szegélye lakkozott bőrrel szegélyezve. Az altiszteknél a rendfokozati jelzés meggyvörös szállakkal csíkozott aranysárga színű gyapjú paszomány. A tisztek csákópaszománya aranyszállakból készült, szintén meggyvörös szállakkal átszőve.

Az őrvezető csákóján a rendfokozati jelzés 0,5 cm széles és 0,3 cm vastagságú zsinór, a tizedes, zászlóalj dobos és a zászlóalj kürtös rendfokozati jelzése 4 cm széles paszomány. A szakaszvezető, törzsvezető, őrmester, számvivő őrmester és tiszthelyettes csákóján a tizedesi paszománnyal megegyező színű, anyagú és méretű, de más hímzésmintájú, középen meggyvörös csíkkal kettéválasztott paszomány van. A tiszti csákókon aranyból szőtt paszomány van. A hadnagy és főhadnagy paszománya 4 cm széles a tizedes számára meghatározott hímzett formátummal, a százados paszománya 4,5 cm széles az őrmester részére meghatározott hímzett formátummal, az őrnagy, alezredes és ezredes paszománya 6 cm széles, ami 3 részre van osztva. A csákóhoz csákótokot rendszeresítettek, amit viaszos tafotából vagy kalikóból készítettek. A csákó színe 1876-1891-ig buzérvörös, majd pedig sötétkék.

Törzstiszti (őrnagy, alezredes, ezredes) csákó rajza,
1869 M. csákócímerrel az öltözeti és fölszerelési
szabályzatból (HM HIM)

Törzstiszti (őrnagy, alezredes, ezredes) csákó,
1891 M. csákócímerrel

Legénységi csákó rajza
1869 M. csákócímerrel az öltözeti és
fölszerelési szabályzatból (HM HIM)

1876 M. legénységi csákó

© Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület,